Databases
Datacentrum

Databases

Het Uniform System for the Evaluation of Substances ( USES Uniform System for the Evaluation of Substances (Uniform System for the Evaluation of Substances)) is een model voor de risicobeoordeling van industriële chemicaliën, biociden en gewasbeschermingsmiddelen.

Het bijbehorende computerprogramma, de handleiding en de achtergrondinformatie zijn ontwikkeld binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in samenwerking met verschillende andere instituten en ministeries, en zijn voornamelijk bedoeld voor gebruik in Nederland. De eerste versie kwam in januari 1994 op de markt, latere versies kwamen gereed in 1998, 1999 en 2003.

Hoe is USES te gebruiken?

USES is voornamelijk bedoeld voor een eerste risicobeoordeling, en laat ook een zekere verfijning toe. De beleidsinterpretatie van het geschatte risico ligt buiten het bereik van het programma. Wanneer in Nederland risicobeoordelingen met behulp van USES worden gemaakt, wordt rekening gehouden met het internationale stoffenbeleid en de relevante wetgeving

Naar USES 4.0 rapport.
Hier is de zip-file van USES versie 4.2 te downloaden.