Een Acceptable Exposure Level of Aanvaardbaar Blootstellingsniveau is bedoeld voor de bescherming van de algemene bevolking bij blootstelling aan biociden.

AEL Acceptable Exposure Level (Acceptable Exposure Level) waarden vindt u op andere websites.

Doel van de AEL

De AEL wordt gebruikt bij de risicobeoordeling en toelating van biociden. De AEL is gedefinieerd als:

"Een algemene gezondheidskundige referentiewaarde voor de algemene populatie, inclusief gevoelige subgroepen."

De term AEL lijkt op de AOEL (Acceptable Operator Exposure Level). Het weglaten van de term Operator benadrukt dat de AEL een algemene referentiewaarde is voor de gehele populatie. De AEL wordt echter ook gebruikt voor de beroepsmatige toepasser. In principe worden voor een biocide drie AEL’s afgeleid:

  • een acute AEL voor blootstelling gedurende één dag
  • een korte-termijn AEL voor blootstelling gedurende een periode tussen 24 uur en 3 maanden
  • een chronische AEL voor blootstelling langer dan 3 maanden

Wettelijk kader

De wetgeving over het vaststellen en toepassen van AEL's in de EU Europese unie (Europese unie) en Nederland vindt u op de pagina over biociden.

AEL’s vinden

Voor biociden die in de EU zijn beoordeeld, vindt u op de ECHA website informatie  over de toxiciteit van een als biocide gebruikte stof, inclusief de AEL (zoek op ‘active substance’, klik bij de stof op het oogje  in de tabel en klik op het tabblad ‘Assessment report’).
Er bestaat een EU guidance document voor het afleiden van AEL’s en het gebruik in de risicokarakterisatie.