Richtlijnen voor het testen van stoffen

De pagina's van de volgende organisaties bevatten gestandaardiseerde methoden voor het testen van chemische stoffen voor fysisch chemische eigenschappen, effecten op mens en milieu en gedrag in het milieu (bijvoorbeeld verspreiding, degradatie of accumulatie). Overheid, industrie en laboratoria gebruiken deze gestandaardiseerde testmethoden om de fysisch chemische eigenschappen en het potentiële gevaar van industriële chemicaliën, preparaten en mengsels te identificeren.
Testrichtlijnen OECD en EU.
Testrichtlijnen ISO.

Industriële chemicaliën

Het Europese stoffenbeleid wordt in het kader van de REACH wetgeving geregeld. De REACH Guidance documenten geven de industrie en de beoordelende autoriteiten van de EU Europese unie (Europese unie) lidstaten de technische en wetenschappelijke ondersteuning en afstemming bij het maken en beoordelen van risicobeoordelingen voor industriële chemicaliën.

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)  is verantwoordelijk voor de werkzaamheids- en risicobeoordeling en het toelatingsproces van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in Nederland. Bij het CTGB staan ook de handleidingen voor de risicobeoordeling voor gewasbeschermingsmiddelen en voor biociden. In die handleidingen staan ook de verwijzingen naar de Europese handleidingen.

Geneesmiddelen voor mensen

Een aanvraag voor de toelating van medicinale producten voor mensen moet een begeleidende milieurisicobeoordeling bevatten. De richtlijn hiervoor is vooral bedoeld voor de risicobeoordeling van nieuwe actieve stoffen in medicijnen en te vinden op de website van het Europees Geneesmiddelen Bureau (EMA). Lees meer over de humaan-toxicologische risicobeoordeling van geneesmiddelen.

Diergeneesmiddelen en veevoederadditieven

De beoordeling van diergeneesmiddelen is onderverdeeld in twee fasen. Fase I beschrijft een beslisboom die de milieuzorg aangeeft voor het gebruik van een diergeneesmiddel. Studies die worden gevraagd in Fase II worden bepaald door Fase I.
Lees meer over de humaan-toxicologische risicobeoordeling van diergeneesmiddelen via het European Medicines Agency.
Lees meer over de milieurisicobeoordeling van diervoederadditieven en -contaminanten.

Normafleiding

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een handleiding voor normafleiding opgesteld. Deze volgt internationaal geaccepteerde methoden en vult aan op punten waar de EU methode niet in voorziet. Lees meer op de pagina Handleiding normafleiding.