Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) organiseerde op 21 maart 2019 voor de 4e keer een nationale workshop voor PBT Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch)-beoordelaars, beleidsmakers van de ministeries, beleidsadviseurs van andere instituten en anderen die met PBT-beoordelingen van doen hebben. In deze workshop namen we ook stoffen met PMT Persistent, Mobiel én Toxisch (Persistent, Mobiel én Toxisch) (persistente, mobiele en toxische) eigenschappen als onderwerp op. Ook deze combinatie van eigenschappen maakt dat stoffen tot zorg kunnen zijn.

Doel van de workshop

Het doel van de workshop was om een overzicht te geven van de ontwikkelingen rond de PBT/ vPvB zeer Persistent en zeer Bioaccumulerend (zeer Persistent en zeer Bioaccumulerend)-beoordeling sinds 2017. Sinds de vorige workshop in 2017 is ook PMT als zorg opgekomen. Gezien de overlap met PBT is dit onderwerp aan boord genomen. Met sprekers vanuit de wetenschap, het beleid en (drinkwater)bedrijven wisselden we kennis en visie uit. De workshop beoogt kader overstijgende en beleidsmatige zaken te bediscussiëren en daar waar mogelijk af te stemmen.

De presentaties en het verslag zijn gepubliceerd op deze pagina, in de volgorde van het programma.

Vervolg

Het RIVM streeft ernaar om eens in de twee jaar een PBT-workshop te organiseren.

Eerdere workshops

De voorgaande workshops  (2011, 2015 en 2017) waren gericht op:

  • het overbrengen van belang en de positie van de PBT-beoordeling,
  • kennisoverdracht voor het uitvoeren van PBT-beoordelingen,
  • verbinden van en kennismaking met PBT-gerelateerde kaders,
  • het bediscussiëren van verschillen tussen de kaders en de gevolgen daarvan.