Databases
Datacentrum

Databases

De ETX software berekent een (log) normale verdeling door toxiciteitsgegevens die door de gebruiker zijn ingevoerd. Dit levert een soortsgevoeligheidsverdeling (species sensitivity distribution, SSD) op.

Deze verdeling wordt volgens statistische criteria getest op het voldoen aan normaliteit. Het vijfde percentiel en de mediaan van de berekende verdeling worden gepresenteerd als resultaat, elk met hun respectievelijke, tweezijdige 90% betrouwbaarheidsinterval. Met de berekende SSD kan de potentiële fractie aangetaste soorten (potentially affected fraction, PAF) bij een gegeven milieuconcentratie van een chemische stof worden geschat, of een verwacht ecologisch risico (expected ecological risk, EER) bij een reeks van concentraties in het milieu. Het programma biedt ook de mogelijkheid om de vijfde percentiel te schatten uit zeer kleine datasets met behulp van de zogenaamde 'small sample method'.

De technieken die met ETX worden aangeboden worden gebruikt in milieurisicobeoordeling en de afleiding van milieukwaliteitsnormen (Environmental Quality Standards, EQS) in Nederland en Europa. Deze technieken worden ook regelmatig gebruikt in de ecotoxicologie. Het doel van ETX 2.3.1 is de rekenmethoden aan te bieden zoals deze beschreven zijn in de wetenschappelijke literatuur. U kunt een overzicht van deze literatuur vinden in de ETX-handleiding.

Update

Omdat gebruikers van ETX foutmeldingen rapporteerden over het ontbreken van 'Microsoft's Data Acess Components (MDAC)' en 'Microsoft.ACE.OLEDB registration', is besloten om het gebruik van MDAC helemaal uit ETX te verwijderen. De huidige versie (ETX 2.3.1, November 2023) zal daarom geen MDAC gerelateerde foutmeldingen meer geven.

ETX downloaden

Download het programma door op deze link te klikken: ETX 2.3.1.

Plaats de file met de bestandsnaam ETX2.3.1msi.zip op uw computer. Unzip de file, zodat u een installatie file vindt met de naam ETX 2.3.MSI. Het installatieproces start nadat u dubbelklikt op de file. Vervolgens wordt u in enkele stappen door de installatieprocedure geleid.

Software eisen

De Microsoft .NET omgeving is voorwaarde om ETX te kunnen installeren en gebruiken. Dit software programma is standaard geïnstalleerd als u een Windows besturingssysteem gebruikt. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u .NET gratis downloaden van de Microsoft website.

Manual

Download de ETX handleiding.

De handleiding is geschreven voor ETX versie 2.0. De technische en wetenschappelijke beschrijving in de handleiding is nog steeds van toepassing op ETX 2.3.1 omdat de inhoud van de software niet gewijzigd is. In de handleiding zijn alleen de paragrafen over de installatieprocedure van de software verouderd.

ETX citeren

De huidige versie van ETX kan worden geciteerd als ETX 2.3.1. De volledige voorkeurscitatie kan worden gevonden in de handleiding.

Geschiedenis

De vorige versie van dit programma (ETX 2.3) is vrijgegeven in augustus 2020 en betreft een reparatie om foutmeldingen met MS MDAC (Microsoft Data Access Components) te voorkomen. Versie 2.2 werd vrijgegeven in september 2017, ETX 2.1 werd vrijgegeven in februari 2015 en de eerste versie werd vrijgegeven in 2004. De huidige update brengt geen wetenschappelijk inhoudelijke veranderingen in het programma met zich mee.

Opmerkingen

Er is geen helpdesk om vragen van gebruikers te beantwoorden. Opmerkingen over het programma en het functioneren ervan kunt u e-mailen naar etx.info@rivm.nl.