Stoffen die niet op de lijst met Zeer Zorgwekkende Stoffen ( ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen)) staan, kunnen mogelijk toch voldoen aan de ZZS criteria. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) kan op verzoek van het bevoegd gezag adviseren over de status van deze stoffen.

Veel bedrijven emitteren stoffen naar het milieu. Dit mag als het bedrijf een vergunning heeft. In de vergunning staat hoeveel een bedrijf uit mag stoten. Voor ZZS gelden strengere eisen dan voor andere stoffen.

ZZS of niet

Met de ZZS-criteria is te bepalen of een stof een ZZS is. Een stof die niet op de ZZS-lijst staat, kan toch aan de criteria voldoen. Het bedrijf is verantwoordelijk de ZZS in hun emissie te identificeren. Het bevoegd gezag controleert. Bij twijfel of een stof een ZZS is, kan de vergunningverlener het RIVM om een advies vragen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als stoffen niet op de ZZS-lijst of de potentiële ZZS-lijst staan. Ook kunnen er  vragen zijn over de status van een stof op de potentiële ZZS-lijst.

Vorm van het advies

Het RIVM kan in het advies tot de volgende conclusies komen:

  • ZZS (de stof voldoet aan de ZZS-criteria);
  • beschouwen als ZZS (geen opname op de ZZS-lijst, bijvoorbeeld bij commerciële mengsels);
  • potentiële ZZS (de stof staat op de potentiële ZZS-lijst);
  • gelijkwaardige zorg als potentiële ZZS;
  • waarschijnlijk niet van gelijkwaardige zorg als ZZS of potentiële ZZS

Werkwijze voor het stofadvies

De gegevens over stoffen kunnen voor iedere stof verschillen. Het zijn toxicologische gegevens, gegevens over stofeigenschappen en vergelijkbaarheid met andere stoffen. Deze gegevens zijn vaak lastig te interpreteren. Dat gebeurt met de kennis en ervaring van experts (expert judgement). De werkwijze is vastgelegd in de Werkwijze Nederlandse Stofadviezen(PDF) (2020). Het advies is geen formele stofclassificatie, maar een advies aan het bevoegd gezag.

Stofklasse advies

Voor de vergunningverlening voor luchtemissies is ook een indeling in een stofklasse van een stof nodig. Als deze indeling er voor een stof nog niet is, neemt het RIVM daarvoor een advies op in het stofadvies. Voor potentiële ZZS en stoffen met een gelijkwaardige zorg is het niet zeker of deze wel of niet ZZS zijn. Daarom kan voor stoffen in deze categorieën geen stofklasse advies gegeven worden.

Waar te vinden?

In het zoeksysteem van deze website is te vinden of er een RIVM advies is over een stof. Vanwege de vertrouwelijkheid van sommige gegevens kan alleen het bevoegd gezag dit advies opvragen via de helpdesk van deze website.

Meer informatie Nederlandse wetgeving

Besluit activiteiten leefomgeving