De Acute Referentie Dosis (ARfDAcute Referentie Dosis ) is een schatting voor de hoeveelheid van een stof in voedsel of drinkwater die iemand binnen 24 uur kan innemen zonder noemenswaardige gezondheidseffecten.

ARfD waarden vindt u op andere websites.

Doel van de ARfD 

De ARfD wordt gebruikt bij de risicobeoordeling en toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Eenmalige consumptie (één portie) van bepaalde gewassen met relatief hoge residuen gewasbeschermingsmiddelen (boven de ADI) kan soms tot acute problemen leiden. Met de gemiddelde consumptieberekening zouden deze acute problemen niet opgemerkt worden.
De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit gebruikt ARfD's om acute risico's in te schatten bij het aantreffen van levensmiddelen met residuen boven de MRL’s. ARfD’s worden soms afgeleid voor contaminanten.

Wettelijk kader

De wetgeving over het vaststellen en toepassen van ARfD waarden in de EUEuropese unie en Nederland vindt u op de pagina’s over gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Gezondheidskundige grenswaarden vinden

De EU Pesticiden database bevat de lijst van actieve stoffen in gewasbeschermingsmiddelen en hun status in EU. Door daarin te klikken op “search active substances” en te dubbelklikken op de regel van een actieve stof vindt u de bijbehorende ADIAcceptable Daily Intake , ARfD en AOEL.
De WHO/JMPR geeft een overzicht van de gewasbeschermingsmiddelen die beoordeeld zijn, tot en met 2009 inclusief jaartal evaluatie, ADI en ARfD.
In de monografieën van de WHO/JMPR worden ADI’s en ARfD’s afgeleid.
ADI’s en ARfD’s voor gewasbeschermingsmiddelen kunnen ook worden gevonden in de ‘reports’ van de WHO/JMPR . Uitgebreide toxicologische informatie vindt u in de monografieën van de WHO/JMPR.

Voor biociden die in de EU zijn beoordeeld, vindt u op de ECHA website informatie over de toxiciteit van een als biocide gebruikte stof, inclusief de ADI (zoek op ‘active substance’ en klik op het oogje in de tabel, klik op het tabblad  ‘Assessment report’).

Er is een Nederlands guidance document voor het vaststellen van de ARfD. De WHO heeft een internationale richtlijn opgesteld die verder is uitgewerkt.

Meer informatie

Document ECHA over afleiding ADI en ARfD.