ADIAcceptable Daily Intake staat voor Acceptable Daily Intake of Aanvaardbare Dagelijkse Inname. Dit is een schatting van de hoeveelheid van een stof die iemand dagelijks, levenslang kan innemen zonder noemenswaardig effect op de gezondheid.

ADI waarden vindt u op andere websites. 

Doel van de ADI

ADI's worden gebruikt als gezondheidskundige grenswaarden voor stoffen in levensmiddelen en drinkwater. ADI's worden samen met Maximale Residu Limieten (MRLMaximale Residu Limiet 's) gebruikt bij de risicobeoordeling en toelating van gewasbeschermingsmiddelen, biociden, diergeneesmiddelen, voedselsadditieven en voedelscontactmaterialen.

Wettelijk kader

De wetgeving over het vaststellen en toepassen van ADI's in de EUEuropese unie en Nederland vindt u op de pagina's over gewasbeschermingsmiddelen, biociden, diergeneesmiddelen, voedseladditieven en voedselcontactmaterialen.

Gezondheidskundige grenswaarden vinden

De "EU Pesticiden database" bevat de lijst van actieve stoffen in gewasbeschermingsmiddelen en hun status in de EU. Door daarin te klikken op "Search active substances" en te dubbelklikken op een actieve stof vindt u de bijbehorende ADI, ARfD en AOEL.
De WHO/JMPRWorld Health Organization Joint Meeting on Pesticide Residues geeft een overzicht van de gewasbeschermingsmiddelen die zijn beoordeeld, inclusief het jaar van evaluatie, ADI en ARfDAcute Referentie Dosis . In de WHO/JMPR monografieën zijn ADI's en ARfD's afgeleid.

Voor biociden die in de EU zijn beoordeeld, vindt u op de ECHAEuropean Chemicals Agency website informatie over de toxiciteit van een als biocide gebruikte stof, inclusief de ADI. Daar vindt u een tabel met de toepassing van het biocide in de relevante productcategorieën (Type). Door op de link in de "data" kolom van een bepaald Type te klikken, krijgt u toegang tot de toxicologische beoordeling.

ADI's voor voedseladditieven die door de EU (EFSAEuropese Autoriteit voor Voedselveiligheid ) zijn afgeleid, vindt u op de EFSA website.
ADI's voor voedseladditieven die door WHOWorld Health Organization zijn afgeleid, zijn te vinden op de JECFAJoint Expert Committee on Food Additives of the Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Health Organization website.

In de ITERInternational Toxicity Estimates for Risk Assessment database zijn verschillende toxicologische grenswaarden te vinden van onder andere ATSDRAgency for Toxic Substances and Disease Registry , EPAEnvironmental Protection Agency , Health Canada en RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Geen ADI beschikbaar?

De US EPAUnited States Environmental Protection Agency gebruikt de Reference Dose (RfDReference Dose ) die vergelijkbaar is met de ADI en de TDITolerable Daily Intake . De RfD kan in Europa toegepast worden als er voor een stof geen ADI of TDI beschikbaar is. Op de IRISIntegrated Risk Information System website zijn alle RfD's te vinden op stofnaam of CAS-nummer.