Specifieke wetgeving

Stof/stofgroep Limiet Richtlijn Overige documenten
CMRKankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen 1A of 1B volgens ECEuropese Commissie 1272/2008 Verboden Bijlage II, deel III, punt 3 van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG  
Elementen: Al, Sbantimoon , AsArseen , BaBarium , BBoor , Cd, CrChroom , CoCobalt , CuKoper , PbLood , MnMangaan , HgKwik , NiNikkel , SeSeleen , SrStrontium , SnTin en ZnZink Migratielimieten voor deze elementen Bijlage II, deel III, punt 13 van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG  Nederlands centrum van Normalisatie NEN
Allergene geurstoffen Verbod voor 55 stoffen en een lijst met stoffen die verplicht vermeld moeten worden op etiket boven 100 mg/kg

Bijlage II, deel III, punt 11 van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG 

Aanvulling bijlage II over labelling
Aanvulling bijlage II over verbod geurstoffen

 
Ftalaten (DEHPbis(2-exthylhexl)ftalaat , DBPdibuthylftalaat , BBPBenzylbutylftalaat , DINPdi-isononylftalaat , DIDPdi-isodecylftalaat , DNOPdi-n-octylftalaat ) Verboden boven 0,1 % in speelgoed en verzorgingsartikelen Wijziging van verbodsrichtlijn, zie Bijlage XVII REACH verordening  
(a) Nitrosamines
(b) Nitroseerbare verbindingen
Migratie niet boven limiet:
(a) 0,05 mg/kg rubber product
(b) 1 mg/kg rubber product
Bijlage II, deel III, punt 8 van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG   

Vlamvertragers

Limietwaarden voor stoffen in speelgoed bedoeld voor kinderen jonger dan 36 maanden of in speelgoed bedoeld voor in de mond

 

 

TCEP, TCPP en TCDP Maximaal gehalte 5 mg/kg

Aanhangsel C van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG 

Toevoeging aanhangsel C voor Aniline

 

       
 

Limietwaarden voor stoffen in speelgoed bedoeld voor kinderen jonger dan 36 maanden of in speelgoed bedoeld voor in de mond

   
Bisfenol A Migratielimiet 0,04 mg/l Aanhangsel C van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG

 

Nikkel Toegestaan gebruik:
In speelgoed en onderdelen van speelgoed in roestvrij staal
In onderdelen van speelgoed voor de geleiding van elektriciteit
Aanhangsel A van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG

 

Formamide Emissielimiet 20 μg/m3 na maximaal 28 dagen vanaf het begin van de emissietest van speelgoedmaterialen uit schuimrubber die meer dan 200 mg/kg (afkapwaarde op basis van gehalte) bevatten Aanhangsel C van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG Richtlijn (EU) 2015/2115

 

 

 

 

 

Limietwaarden (gehalte) voor conserveringsmiddelen in speelgoed bedoeld voor kinderen jonger dan 36 maanden of in speelgoed bedoeld voor in de mond (in waterige speelgoedmaterialen)

 

 

Benzisothiazolinon (BIT) 5 mg/kg Aanhangsel C van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG Richtlijn (EU) 2015/2116
Chloromethylisothiazolinon (CMI) en methylisothiazolinon (MI)in mengsel (3:1)

1 mg/kg

Aanhangsel C van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG Richtlijn (EU) 2015/2117
5-chloor-2-methylisothiazoline-3(2H)-on (chloromethylisothiazolinon; CMI) 0,75 mg/kg Aanhangsel C van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG Richtlijn (EU) 2015/2117

methylisothiazoline-3(2H)-on (methylisothiazolinon; MI)

0,25 mg/kg Aanhangsel C van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG Richtlijn (EU) 2015/2117