Specifieke wetgeving

Stof/stofgroep Limiet Richtlijn Overige documenten
CMR Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen (Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen) 1A, 1B of 2 volgens EC Europese Commissie (Europese Commissie) 1272/2008 Verboden Bijlage II, deel III, punt 3 van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG  
Allergene geurstoffen Verbod voor 58 stoffen en een lijst met 71 stoffen die verplicht vermeld moeten worden op etiket boven 100 mg/kg Bijlage II, deel III, punt 11 van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG   
Elementen: Al, Sb antimoon (antimoon), As Arseen (Arseen), Ba Barium (Barium), B, Cd, Cr Chroom (Chroom), Co Cobalt (Cobalt), Cu Koper (Koper), Pb Lood (Lood), Mn Mangaan (Mangaan), Hg Kwik (Kwik), Ni Nikkel (Nikkel), Se Seleen (Seleen), Sr Strontium (Strontium), Sn Tin (Tin) en Zn Zink (Zink) Migratielimieten voor deze elementen Bijlage II, deel III, punt 13 van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG  Stichting Koninklijk Nederlands centrum van Normalisatie NEN
Nikkel Toegestaan gebruik:
In speelgoed en onderdelen van speelgoed van roestvrij staal
In onderdelen van speelgoed voor de geleiding van elektriciteit
Aanhangsel A van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG Richtlijn 2014/84/EU
Benzeen Verboden boven 5 mg/kg (0,0005%) in speelgoed of onderdelen van speelgoed Vermelding 5 in Bijlage XVII van REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 Verordening (EG) nr. 552/2009
Azokleurstoffen Verboden in speelgoed van textiel of leder en speelgoed met kledingstukken van textiel of leder indien ze na reductieve splitsing bepaalde amines afgeven boven 30 mg/kg (0,003%) Vermelding 43 in Bijlage XVII van REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 Verordening (EG) nr. 552/2009
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (BaP benzo[a]pyreen (benzo[a]pyreen), BeP, BaA, CHR, BbFA, BjFA, BkFA, DBahA) Verboden boven 0,5 mg/kg (0,00005%) in speelgoed en kinderverzorgingsartikelen waarvan rubber of kunststof onderdelen direct, langdurig of herhaald kortdurend in contact kunnen komen met de huid of mond Vermelding 50 in Bijlage XVII van REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 Verordening (EU) nr. 1272/2013
Ftalaten (DEHP bis(2-exthylhexl)ftalaat (bis(2-exthylhexl)ftalaat), DBP dibuthylftalaat (dibuthylftalaat), BBP Benzylbutylftalaat (Benzylbutylftalaat), DIBP) Verboden boven 0,1% in speelgoed en kinderverzorgingsartikelen Vermelding 51 in Bijlage XVII van REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 Verordening (EU) 2018/2005
Ftalaten (DINP di-isononylftalaat (di-isononylftalaat), DIDP di-isodecylftalaat (di-isodecylftalaat), DNOP di-n-octylftalaat (di-n-octylftalaat)) Verboden boven 0,1% in speelgoed en kinderverzorgingsartikelen Vermelding 52 in Bijlage XVII van REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 Verordening (EG) nr. 552/2009

 Grenswaarden voor stoffen in speelgoed bedoeld voor kinderen jonger dan 36 maanden of in speelgoed bedoeld voor in de mond.

Stof/stofgroep Limiet Richtlijn Overige documenten
Nitrosamines (a) Nitroseerbare verbindingen (b) Migratielimiet
0,05 mg/kg (a), 1 mg/kg (b)
Bijlage II, deel III, punt 8 van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG   
TCEP, TCPP en TCDP Maximaal gehalte 5 mg/kg Aanhangsel C van Bijlage II van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG  Richtlijn 2014/79/EU
Bisfenol A Migratielimiet 0,04 mg/l Aanhangsel C van Bijlage II van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG Richtlijn (EU) 2017/898
Formamide Emissielimiet 20 μg/m3 na maximaal 28 dagen vanaf het begin van de emissietest van speelgoedmaterialen uit schuimrubber die meer dan 200 mg/kg (afkapwaarde op basis van gehalte) bevatten Aanhangsel C van Bijlage II van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG Richtlijn (EU) 2015/2115
Benzisothiazolinon (BIT) Maximaal gehalte 5 mg/kg in waterig speelgoedmaterialen Aanhangsel C van Bijlage II van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG Richtlijn (EU) 2015/2116
Chloromethylisothiazolinon (CMI) en methylisothiazolinon (MI)in mengsel (3:1) Maximaal gehalte 1 mg/kg in waterig speelgoedmaterialen Aanhangsel C van Bijlage II van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG Richtlijn (EU) 2015/2117
Chloromethylisothiazolinon (CMI) Maximaal gehalte 0,75 mg/kg in waterig speelgoedmaterialen Aanhangsel C van Bijlage II van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG Richtlijn (EU) 2015/2117
Methylisothiazolinon (MI) Maximaal gehalte 0,25 mg/kg in waterig speelgoedmaterialen Aanhangsel C van Bijlage II van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG Richtlijn (EU) 2015/2117
Fenol Migratielimiet 5 mg/l in polymere materialen 
Maximaal gehalte 10 mg/kg als conserveermiddel
Aanhangsel C van Bijlage II van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG

Richtlijn (EU) 2017/774

Formaldehyde Migratielimiet 1,5 mg/l in polymeer speelgoedmateriaal
Emissielimiet 0,1 ml/m3 in speelgoedmateriaal van harsgebonden hout
Maximaal gehalte 30 mg/kg in speelgoedmateriaal van textiel
Maximaal gehalte 30 mg/kg in lederen speelgoedmateriaal
Maximaal gehalte 30 mg/kg in papieren speelgoedmateriaal
Maximaal gehalte 10 mg/kg in speelgoedmateriaal op basis van water
Aanhangsel C van Bijlage II van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG Richtlijn (EU) 2019/1929
Aniline Maximaal gehalte 30 mg/kg na reductieve splitsing in speelgoedmateriaal van textiel en speelgoedmateriaal van leder 

Maximaal gehalte 10 mg/kg als vrij aniline in vingerverf
Maximaal gehalte 30 mg/kg na reductieve splitsing in vingerverf 

Aanhangsel C van Bijlage II van Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG Richtlijn (EU) 2021/903