Op deze website vindt u informatie over risico’s van stoffen. Er zijn verschillende deelonderwerpen beschreven. Daarnaast geeft de site toegang tot het zoeksysteem met gegevens over stoffen: (milieu)normen, plaatsing op verschillende stoffenlijsten, gevaarsindeling, autorisaties en restricties die in Europa gelden.

De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt. Er is getracht de informatie op een toegankelijke en duidelijke manier aan u te presenteren.

Fouten of gebreken op deze website

Het kan voorkomen dat bij het opzetten van webpagina’s, het schrijven van teksten of het invoeren van gegevens fouten of gebreken optreden. Wij vragen daarvoor uw begrip. Uw reactie stellen we zeer op prijs, het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Via het Vragenformulier Risico's van stoffen kunt u aangeven waar op de website volgens u een fout of gebrek te vinden is. Uw reactie wordt bekeken door de betreffende maker van de webpagina en zonodig aangepast.

Links naar andere websites

Via deze website willen we zo volledig mogelijk juiste informatie aanbieden aan professionals en burgers. Daarom vindt u veel verwijzingen en hyperlinks naar websites van andere organisaties. De verantwoordelijkheid voor de inhoud, de betrouwbaarheid van deze websites en de werking van de links ligt bij de makers daarvan. Deze websites vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de visie van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Links naar Europese regelgeving

Op deze site vindt u verwijzingen naar Europese verordeningen en richtlijnen. Daarbij hebben we zoveel mogelijk voor geconsolideerde versies gekozen. Echter, alleen de publicatie in het Official Journal van de Europese Commissie is wettelijk bindend. Lees meer over de  status van geconsolideerde wetgeving.

(Her)gebruik van tekst of beeld, model of ander materiaal

De informatie en het materiaal op de website mag u gebruiken, downloaden, kopiëren en vrij verspreiden, maar niet voor commerciële doeleinden. Zorg daarbij wel altijd voor bronvermelding.

Vragen over de website Risico’s van stoffen?

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website? Laat dat dan aan ons weten via het Vragenformulier Risico's van stoffen.