Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Om dit mogelijk te maken, volgt het RIVM de eisen van Digitoegankelijk, de Nederlandse naam voor de Europese norm 301 549 die voorziet in toegankelijkheidsrichtlijnen voor overheidswebsites. Door toepassing van Digitoegankelijk worden websites en webapplicaties toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Zo krijgen onder andere dyslectici, kleurenblinden, slechtzienden en blinden dezelfde toegang tot overheidsinformatie als mensen die deze functiebeperkingen niet hebben.

Toegankelijkheidsverklaringen

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Voor deze website en voor het zoeksysteem is een verklaring te vinden in het toegankelijkheidsregister. In de verklaring staat in hoeverre de website en het zoeksysteem al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief planning.

Website Risico's van stoffen

Om te kunnen bepalen in hoeverre deze website voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen is een scan gemaakt. De uitkomsten van deze  scan staan in de toegankelijkheidsverklaring. In deze toegankelijkheidsverklaring kunt u nalezen welke onderdelen wel en welke (nog) niet voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. de hiervoor genoemde onderdelen nalezen. 

Zoeksysteem Risico’s van stoffen

Het zoeksysteem staat op een eigen website en ook hiervoor is een scan gemaakt met de bijbehorende toegankelijkheidsverklaring. In deze verklaring kunt u ook terugvinden welke onderdelen wel en welke (nog) niet voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.