De gegevens per stof vindt u via Zoek stoffen. Bijvoorbeeld normen voor milieukwaliteit, ADRAccord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route indeling, plaatsing op de ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen lijst, autorisaties en restricties.

Via de tabs bovenin vindt u informatie over onderwerpen zoals normen, stoffenlijsten, stoffen en producten:

  • Wat is het, waar gaat het over 
  • Welke regelgeving is relevant 
  • Links naar databronnen die niet met "Zoek stoffen" zijn ontsloten 
  • Links naar andere informatiebronnen

Voor vragen over risico's van stoffen, of opmerkingen over deze website kunt u terecht bij de helpdesk.

Actueel

Meer nieuws