De informatie op deze website is vooral gericht op het bevoegd gezag van de Wet milieubeheer, de Waterwet, de inspecties en andere overheidsorganisaties. Voor vragen over risico's van stoffen, of opmerkingen over deze website kunt u terecht bij de helpdesk.

Direct naar

interventiewaarden

Interventiewaarden
Incidentenbestrijding

ADR

Vrachtwagen met gevaarsbord

ADRAccord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route , gevaarsetiketten en nummers

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Schoorstenen met vervuilende rook

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Abonneren nieuwsbrief

Abonneren nieuwsbrief

Risico's van stoffen