Brandbestrijding

Ter ondersteuning van de incidentbestrijding bestaan in Nederland interventiewaarden voor gevaarlijke stoffen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) publiceert jaarlijks een update van deze interventiewaarden. 

Naast het overzicht interventiewaarden 2022  is ook de jaarlijkse update van de publicatie Interventiewaarden voor incidentbestrijding: interventiewaarden, stofdocumenten en handleiding  uitgegeven. Deze publicatie bevat alle stofdocumenten, die zijn opgesteld volgens de herziene methodiek. Het document bevat een toelichting op de informatie over de stoffen die in de stofdocumenten is opgenomen. Ook zijn alle nog niet herziene interventiewaarden opgenomen. Het document bevat doorklikmogelijkheden. De interventiewaarden zijn ook per stof te vinden in het zoeksysteem van deze website.

De huidige update bevat een herziening van de interventiewaarden voor vier stoffen: 2-chloropreen, 1,2-dichloorpropaan, ethylchloride en hexachloorcyclopentadieen.
Lees meer over interventiewaarden