Het model voor risicobeoordeling European Union System for the Evaluation of Substances wordt in Europa gebruikt.

EUSESEuropean Union System for the Evaluation of Substances is gebaseerd op de EUEuropese unie Technical Guidance Documents voor industriële chemicaliën en biociden. Er zijn aanbevelingen gemaakt om EUSES meer op REACHRegistratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën af te stemmen, gebruikmakend van de REACH Guidance documents.

Gebruik van EUSES

EUSES is voornamelijk bedoeld voor een eerste risicobeoordeling, en laat ook een zekere verfijning toe. De beleidsinterpretatie van het geschatte risico ligt buiten het bereik van het programma. Download het programma EUSES.