De Emergency Response Planning Guidelines ( ERPG Emergency Response Planning Guidelines (Emergency Response Planning Guidelines)) waarde is een interventiewaarde voor de incidentenbestrijding die is afgeleid in de VS onder verantwoordelijkheid van de American Industrial Hygiene Association (AIHA).

ERPG waarden vindt u via de website van de AIHA.

Doel van de ERPG waarden

ERPG waarden zijn bedoeld om te gebruiken bij calamiteiten met stoffen om op een zeer snelle manier te kunnen inschatten of een kortdurende blootstelling aan stoffen een gezondheidsrisico oplevert en of specifieke interventies noodzakelijk zijn. De ERPG richtwaarden zijn vastgesteld voor éénmalige, kortdurende blootstelling aan stoffen via de lucht. De ERPG systematiek is grotendeels vergelijkbaar met de AEGL systematiek. ERPG waarden zijn alleen afgeleid voor een blootstellingsduur van 1 uur.

ERPG waarden worden afgeleid door het ERP comité dat bestaat uit zo'n 10 experts die deelnemen op persoonlijke titel.