De Acute Exposure Guideline Level is een rampeninterventiewaarde. Deze waarden worden afgeleid voor industriële chemische stoffen. Rampenbestrijders gebruiken de waarden bij chemische rampen en incidenten.

AEGLAcute Exposure Guideline Level waarden vindt u op de websites van het Environmental Protection Agency (EPAEnvironmental Protection Agency ).

Doel van de AEGL

AEGL's zijn primair bedoeld voor gebruik bij calamiteiten met stoffen om zeer snel te kunnen inschatten of een kortdurende blootstelling aan stoffen een gezondheidsrisico oplevert en of specifieke interventies noodzakelijk zijn. AEGL's zijn vastgesteld voor éénmalige, kortdurende blootstelling  aan stoffen via de lucht.

De AEGL systematiek gaat uit van verschillende niveaus van ernst van toxicologische effecten. Het betreft de zogenoemde 4 D's: Detection, Discomfort, Disability en Death. De drie niveaus van AEGL waarden geven aan bij welke blootstelling de ernst van de te verwachten effecten overgaat:

  1. AEGL-1, van detection naar discomfort,
  2. AEGL-2, van discomfort naar disability,
  3. AEGL-3, van disability naar death.

AEGL waarden worden afgeleid voor blootstellingstijden van 10 minuten, 30 minuten, 1 uur, 4 uur en 8 uur.
Op de AEGL website worden documenten gepubliceerd waarop commentaar kan worden geleverd gedurende een bepaalde periode. De afgeronde versie van AEGL documenten worden gepubliceerd door de National Academy of Science in de Verenigde Staten.