Het Acceptable Operator Exposure Level ( AOEL Acceptable Operator Exposure Level (Acceptable Operator Exposure Level)) wordt afgeleid voor de professionele toepasser van gewasbeschermingsmiddelen.

Gewasbeschermingsmiddelen zijn bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt voor het beschermen van een gewas. Bijvoorbeeld voor het bestrijden van schimmels, insecten en onkruiden.

Wat is een AOEL?

AOEL staat voor Acceptable Operator Exposure Level  of Aanvaardbaar Blootstellingsniveau Toepasser. Het is de maximum hoeveelheid van een actieve stof waaraan een toepasser kan worden blootgesteld zonder schadelijke gezondheidseffecten (Richtlijn 97/57/ EC Europese Commissie (Europese Commissie)). De AOEL is ontwikkeld als instrument bij de toelatingsbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen, voor de risicobeoordeling van de professionele toepasser/werkende. Maar de AOEL wordt ook gebruikt voor de risicobeoordeling van omstanders.

De AOEL betreft de concentratie van de stof in het lichaam en wordt uitgedrukt in milligrammen van de stof per kilogram lichaamsgewicht van de toepasser per dag (mg/kg lg/dag).

Op basis van de zogenaamde ‘intended use’ wordt een gewasbeschermingsmiddel toegelaten. Daarbij wordt de inwendige blootstelling die is gekoppeld aan de ‘intended use’ gemeten of berekend met behulp van modellen. Indien een gewasbeschermingsmiddel is toegelaten dan mag ervan worden uitgegaan dat de blootstelling bij gebruik van het gewasbeschermingsmiddel volgens de gebruiksvoorschriften de AOEL niet zal overschrijden

AOEL waarden

De AOEL's van gewasbeschermingsmiddelen die in de EU Europese unie (Europese unie) zijn toegelaten, zijn te vinden in de EU Pesticiden Database. Zoek via "Search active substances" en klik op de gewenste stof om de informatie in beeld te krijgen.

Voor meer informatie zie de Evaluation Manual for the Authorisation of plant protection products according to Regulation (EC) No 1107/2009.

Overschrijding AOEL waarden

Indien het gewasbeschermingsmiddel volgens voorschriften wordt gebruikt mag men ervan uitgaan dat er geen overschrijding van de AOEL plaatsvindt.