Voedseladditieven zijn stoffen die aan voedsel voor de mens worden toegevoegd om technische redenen. Voorbeelden zijn kleurstoffen, zoetstoffen en conserveermiddelen.

Voedseladditieven zijn stoffen die normaal niet als voedsel of als ingrediënt worden gebruikt. Ze worden toegevoegd bij het vervaardigen, verwerken, bereiden, behandelen, verpakken, vervoeren of opslaan van de levensmiddelen. Daardoor worden de additieven (of afgeleide producten ervan) een bestanddeel van die levensmiddelen.

Wettelijk kader

In Verordening (EGEuropese Gemeenschap ) 1333/2008 is de risicobeoordeling en toelating van voedseladditieven vastgelegd.
Verordening (EG) 1334/2008 geldt voor de boordeling en toelating van smaakstoffen.
Voedingsenzymen zijn geregeld onder Verordening (EG) 1332/2008.

Toelating nodig

Een stof mag pas worden gebruikt als additief of smaakstof wanneer die toepassing is beoordeeld en toegelaten. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSAEuropese Autoriteit voor Voedselveiligheid ) verzorgt de beoordelingen. Op basis daarvan worden maximale gebruiksniveaus van additieven in voedingsmiddelen vastgesteld.
Toegelaten additieven, aromastoffen en voedingsenzymen  komen op positieve lijsten.

Instituten rond voedsel

Wereldwijd

De database van WHOWereld gezondheidsorganisatie /JECFA bevat evaluaties van voedseladditieven door deze organisatie. Deze evaluaties zijn vooral van belang voor de regelgeving op mondiaal niveau via de CodexCodex Alimentarius Commission Alimentarius van de FAOFood and Agriculture Organization van de Verenigde Naties en WHO.

In Europa

De EFSA panels ANSPanel on Food Additives and Nutrient Sources Added to Food (Panel on Food Additives and Nutrient Sources Added to Food) en CEFPanel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids (Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids) adviseren de Europese Commissie over risicobeoordeling en toelating van voedseladditieven, aromastoffen en voedingsenzymen.
In 2018 wordt het EFSA ANS panel omgevormd tot het Panel on Food Additives and Flavourings (FAFPanel on Food Additives and Flavourings ) dat over zowel additieven als aromastoffen zal adviseren. Enzymen vallen vanaf dan onder het EFSA CEPPanel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids).
Het EUEuropese unie Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding (SCFWetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding ) heeft opinies en wetenschappelijke adviezen opgesteld in de periode 1974-2003. Veel van deze adviezen zijn nog van toepassing.

In Nederland

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWANederlandse Voedsel en Waren Autoriteit ) onderzoekt en bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, inclusief voedseladditieven.
Het Voedingscentrum informeert over veilig, gezond en bewust eten en schenkt daarbij aandacht aan voedseladditieven.