2019 Deelnemerslijst PBT  Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch workshop