ERL Guidance part 11 Variables and default values used in the ERL guidance documents
Deel 11 geeft een overzicht van alle variabelen en standaardwaarden die worden gebruikt in de andere delen.