ERL Guidance part 2 Data collection, evaluation and selection
Deel 2 geeft uitgebreide informatie over het verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor het afleiden van milieukwaliteitsnormen.