ERL Guidance part 3 Derivation of ERLs for freshwater and marine water
Deel 3 gaat over de afleiding van waterkwaliteitsnormen voor zoet- en zoutwater. Het is grotendeels gebaseerd op de Europese leidraad onder de Kaderrichtlijn water, maar bevat ook aanvullingen.