ERL Guidance part 9 Recalculation of standards to Dutch characteristics; Equilibrium partitioning method
Deel 9. Equilibrium partitiemethode beschrijft hoe normen voor water, bodem, sediment en zwevend stof in elkaar kunnen worden omgerekend (equilibrium partitiemethode).