Deze handleiding is een beschrijving over hoe de screeningstool te gebruiken. De PMT Persistent, Mobiel én Toxisch (Persistent, Mobiel én Toxisch)-screeningstool is een online tool die is ontworpen om de persistentie (P Precautionary (Precautionary)), mobiliteit (M mutageen (mutageen)) en toxiciteit voor de mens (T) van stoffen te voorspellen op basis van modelvoorspellingen.