Deze handleiding is een beschrijving over hoe de screeningstool te gebruiken. De PMT Persistent, Mobiel én Toxisch (Persistent, Mobiel én Toxisch)-screeningstool is een online tool die is ontworpen om de persistentie (P), mobiliteit ( M mutageen (mutageen)) en toxiciteit voor de mens (T) van stoffen te voorspellen op basis van modelvoorspellingen.