PBT Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch workshop 2019 programma en info