De Helpdesk Risico’s van stoffen is onderdeel van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het stellen van uw vraag, om uw vraag te beantwoorden en u te kunnen bereiken.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

De Helpdesk Risico’s van stoffen verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens om uw vragen te kunnen beantwoorden en u te kunnen bereiken voor nieuwe ontwikkelingen gerelateerd aan uw vraag.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij verwerken slechts persoonsgegevens die nodig zijn om uw vragen te beantwoorden. Het RIVM verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Het RIVM bewaart uw persoonsgegevens voor een periode tot en met de verzending van het antwoord op de vraag. Na beantwoording van uw vraag bewaren we uw persoonsgegevens maximaal 10 jaar om u in de toekomst te kunnen attenderen op eventuele inhoudelijke ontwikkelingen gerelateerd aan uw vraag.

Wat zijn uw rechten?

U mag uw toestemming op elk moment intrekken.

Meer informatie over uw rechten vindt u in de privacyverklaring RIVM