Schoorstenen met vervuilende rook

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft arseenverbindingen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

De Risico's van Stoffen website geeft informatie over stoffen waarvoor binnen de EU Europese unie (Europese unie) beperkingen gelden voor productie, handel en gebruik (restricties). Een van de stoffen waarvoor een restrictie geldt is arseen omdat deze stof kankerverwekkend en mutageen is. De ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency) website vermeldt veel verschillende arseenverbindingen die onder deze restrictie vallen. Deze verbindingen zijn nu ook opgenomen in het zoeksysteem Risico's van stoffen. Omdat alle arseenverbindingen ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen) zijn ze ook toegevoegd aan de ZZS-lijst. Hierdoor is de ZZS-lijst met ruim 300 stoffen toegenomen.

In de komende periode zullen er meer stoffen worden toegevoegd die onder een stofgroep vallen waarvoor een restrictie geldt.

Meer informatie:

Stoffenlijsten | Risico's van stoffen (rivm.nl)