Deze website bestaat uit een tekstgedeelte over risico's van stoffen en uit een zoeksysteem. Op de tekstpagina's vindt u achtergrondinformatie over normen, stoffenlijsten etc, maar ook links naar bronnen met gegevens die niet via het zoeksysteem zijn ontsloten. In het zoeksysteem vindt u de beschikbare inhoudelijke stofinformatie per stof of stofgroep.