Brandbestrijding

Ter ondersteuning van de incidentbestrijding bestaan in Nederland interventiewaarden voor gevaarlijke stoffen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) publiceert jaarlijks een update van deze interventiewaarden.

Naast het overzicht interventiewaarden 2023 is ook de jaarlijkse update van de publicatie Interventiewaarden voor incidentbestrijding: interventiewaarden, stofdocumenten en handleiding uitgegeven. Deze publicatie bevat alle stofdocumenten, die zijn opgesteld volgens de herziene methodiek. Het document bevat een toelichting op de informatie over de stoffen die in de stofdocumenten zijn opgenomen. Ook zijn alle nog niet herziene interventiewaarden opgenomen. Het document bevat doorklikmogelijkheden. De interventiewaarden zijn ook per stof te vinden in het zoeksysteem van deze website.

De huidige update bevat een herziening van de interventiewaarden voor zes stoffen: o-cresol, ethyleenglycolmonoethylether, isoforon, monochloordifluormethaan, nitrobenzeen en n-propanol.
Lees meer over interventiewaarden.