Brandbestrijding

Ter ondersteuning van de incidentbestrijding bestaan in Nederland interventiewaarden voor gevaarlijke stoffen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) publiceert jaarlijks een update van deze interventiewaarden.

Naast het overzicht interventiewaarden 2021 is ook de jaarlijkse update van de publicatie Interventiewaarden voor incidentbestrijding: interventiewaarden, stofdocumenten en handleiding uitgegeven. Deze publicatie bevat alle stofdocumenten, die zijn opgesteld volgens de herziene methodiek. Het document bevat een toelichting op de informatie over de stoffen die in de stofdocumenten is opgenomen. Ook zijn alle nog niet herziene interventiewaarden opgenomen. Het document bevat doorklikmogelijkheden. De interventiewaarden zijn ook per stof te vinden in het zoeksyteem van deze website.

De huidige update bevat voornamelijk kleine wijzigingen ten behoeve van consistentie. Daarnaast is in de huidige update verduidelijkt dat de gepresenteerde interventiewaarden voor oleum en zwaveltrioxide de waarden voor zwavelzuur zijn. Bij een incident zal namelijk blootstelling aan zwavelzuur plaatsvinden. Dit komt doordat snel na contact van oleum of zwaveltrioxide met vocht zwavelzuur wordt gevormd.

Lees meer over interventiewaarden.