Schoorstenen met vervuilende rook

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

De volgende stoffen en stofgroepen zijn toegevoegd omdat ze zijn opgenomen op de REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën) SVHC Substances of Very High Concern (Substances of Very High Concern) kandidaatslijst:

 • bis(4-chloorfenyl) sulfon
 • difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfine oxide

Bis(4-chloorfenyl) sulfon stond op de potentiële ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen)-lijst en is verplaatst naar de ZZS-lijst. Difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfine oxide stond niet meer op de potentiële ZZS-lijst, onder andere vanwege een zelfclassificatie als Repro. 1B.

De koolwaterstof “koolwaterstoffen, C10-C13, aromaten, <1% naftaleen” is toegevoegd omdat deze stof volgens de naam mogelijk meer dan 0,1% naftaleen bevat. Als kan worden aangetoond dat het gehalte aan naftaleen lager is dan 0,1% en er ook geen andere ZZS in de stof aanwezig zijn in een concentratie hoger dan 0,1%, hoeft deze stof niet als ZZS te worden beschouwd. Vanwege de aanwezigheid van een ZZS zijn dit voorjaar ook nog de volgende stoffen aan de ZZS-lijst toegevoegd:

 • kerosine
 • kerosine (aardolie), uit directe fractionering verkregen, brede uitsnede
 • tellurium, slakken
 • diaminotolueen, isomerenmengsel van 2,4-tolueendiamine en 2,6-tolueendiamine

Bij de huidige update is ook een aantal cadmium, kwik en chroom (VI) verbindingen aan de ZZS-lijst toegevoegd. Deze stoffen stonden al in ons systeem en vielen onder een ZZS-stofgroep maar waren nog niet aan de ZZS-lijst gekoppeld. Door de stoffen op de ZZS-lijst te plaatsten komen deze stoffen beter in beeld als ZZS. Behalve de genoemde metalen zijn dit voorjaar ook de volgende stoffen aan de ZZS-lijst toegevoegd die tot een ZZS-stofgroep behoren:

 • dinatrium 4-amino-5-hydroxy-6-[[4'-[(4-hydroxyfenyl)azo][1,1'-bifenyl]-4-yl]azo]-3-[(4-nitrofenyl)azo]naftaleen-2,7-disulfonaat
 • frits, chemicaliën
 • 3-broombifenyl
 • 4,4'-dibroombifenyl
 • 4-broombifenyl
 • nonabroom-1,1'-bifenyl
 • tetrabroom(tetrabroomfenyl)benzeen
 • mengsel van 5-[(2R)-butan-2-yl]-2-[(1R,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-ethyl-1,3-dioxaan en 5-[(2R)-butan-2-yl]-2-[(1R,6R)-4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxaan en 5-[(2S)-butan-2-yl]-2-[(1R,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxaan en 5-[(2S)-butan-2-yl]-2-[(1S,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxaan en 5-[(2S)-butan-2-yl]-2-[(1S,6R)-4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxaan

 

Lees meer over ZZS.

Ga direct naar de ZZS-lijst.