Schoorstenen met vervuilende rook

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

Bedrijven zijn verplicht om een gevaarsindeling af te leiden voor stoffen of mengsels die ze in de handel brengen. Deze zogenaamde zelfclassificaties zijn opgenomen in de ECHA database. Stoffen met een zelfclassificatie als CMR Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen (Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen) 1A of B zijn in principe ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen). Als hulpmiddel zijn de zelfclassificaties ook opgenomen in het zoeksysteem van onze website. De zelfclassificaties in onze database worden jaarlijks aangevuld met nieuwe gegevens van ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency). Onder de nieuwe zelfclassificaties zitten ook enkele stoffen die als ZZS geïdentificeerd worden omdat deze een ZZS bevatten of onder een stofgroep vallen die ZZS is. Daarom zijn de volgende stoffen aan de ZZS-lijst toegevoegd:

 • mengsel van benzeen en isopropylbenzeen
 • chroomtris(2-ethylhexaanzuur)
 • beryllium; 2-pyridin-2-ylphenolaat
 • beryllium, bis(benzo[h]quinoline-10-olato-N1,O10)-, (T-4)-
 • zwavelzuur, mengsel met chroomzuur (H2Cr2O7) kaliumzout (1:2)
 • mengsel van tert-butylacetaat en strontium chromaat en 2-heptanon en oxosilanediol en dioxotitanium en m-xyleen en 2-methoxy-1-methylethylacetaat en nafta oplosmiddel (petroleum), licht aromatisch en ethylbenzeen
 • boorlithiumzinktelluriet, amorf
 • tributylboraat
 • triethylboraat
 • bismutwolfraamloodtelluriet, amorf
 • Dore
 • tin, dioctylbis(2,4-pentaandionato-.kappa.O2,.kappa.O4)-
 • stannaan, tributyl(2-ethoxyethenyl)-, (Z)-

Bij de update van de potentiële ZZS-lijst zijn de volgende stoffen als ZZS geïdentificeerd en op de ZZS-lijst geplaatst:

 • 2,2',6,6'-tetrabroom-4,4'-isopropylideendifenol, oligomerische reactieproducten met propyleenoxide en n-butylglycidylether
 • tetrabroommethaan

Lees meer over ZZS en zelfclassificatie.