Kopje thee met medicijnen

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) organiseert op 14 maart 2024 de Netwerkdag Medicijnresten in het milieu. Afgelopen jaren is er veel werk verzet rondom dit thema. Tijdens deze netwerkdag krijgt u een update van de meest recente ontwikkelingen en kunt u meepraten tijdens verschillende workshops. Deze dag is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het onderwerp of erin geïnteresseerd is, vanuit de zorgsector én de watersector. Gedurende de dag is er voor de deelnemers voldoende tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten.

Datum en tijd: 14 maart, 09.00 – 16.30 uur
Plaats: RIVM, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

Organisatie en aanmelden

Dit jaar is ervoor gekozen om de Netwerkdag in fysieke vorm te laten plaats vinden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden voor de Netwerkdag kan via de volgende link: Netwerkdag Medicijnresten 2024.

Een week voor de bijeenkomst ontvangt u de routebeschrijving en het volledige programma. 
Bij vragen of opmerkingen over dit event, mail: Netwerkdag.Medicijnresten.in.het.Milieu@rivm.nl

Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze uitnodiging onder geïnteresseerde collega's en/of uw netwerk te verspreiden? 

Voorlopig programma Netwerkdag Medicijnresten in het Milieu: Ontwikkelingen en dilemma’s

8:45-9:15

Ontvangst

9:15-9:30

Welkom – p.m.

Plenaire sessie deel 1

9:30-9:50

Afweegkaders duurzame geneesmiddelen  (TransPharm project)  - Ad Ragas (Radboud Universiteit)

9:50-10:10 

Vrij verkrijgbare pijnstillers: een vergelijking van het milieurisico - Melvin Faber en Mark Montforts (RIVM)

10:10-10:30 

Zuivering van afvalwater: ontwikkelingen en dilemma’s  - Maarten Nederlof  (Aa en Maas)

10:30-11:00 

Pauze

11:00-12:15 

Workshops ronde 1
Keuze uit 5 interactieve workshops, zie pdf document

12:15-13:15 

Lunch

13:15-14:30 

Workshops ronde 2 
Keuze uit 5 interactieve workshops, zie pdf document.

14:30-14:50 

Pauze / verplaatsing

 Plenaire sessie deel 2

14:50-15:10 

Interactieve terugkoppeling: belangrijkste lessen uit de workshops

15:10-15:30 

Het verspillen van pillen: slecht voor mens en milieu? - Charlotte Bekker (Radboudumc)

15:30-15:50 

Groene geneesmiddelen: duurzaamheid en trade-offs – Caroline Moermond (RIVM)

15:50-16:10  Discussie

16:10-16:30 

Stand van zaken Ketenaanpak Medicijnresten – Interview met Oscar Helsen (Ministerie van IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat))

16:30-17:30  Netwerkborrel