reageerbuizen en erlenmeyers

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS) bijgewerkt. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze stoffen uitstoten, aanspreken op het voorzorgbeginsel.

Er staan nu 404 stoffen op de lijst met potentieel zeer zorgwekkende stoffen. Van deze stoffen is nog niet zeker of ze ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen) zijn. Zodra meer gegevens over deze stoffen beschikbaar zijn, is vast te stellen of ze als ZZS zijn aan te merken.

Sinds de vorige versie (oktober 2023) zijn 44 stoffen aan de lijst toegevoegd en 13 stoffen van de lijst verwijderd. Er is één stof van de lijst verwijderd omdat die niet meer voldoet aan de criteria voor opname op de pZZS potentieel Zeer Zorgwekkende Stof(fen) (potentieel Zeer Zorgwekkende Stof(fen))-lijst. Deze conclusies is getrokken binnen het REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën) prioriteringsproces. Vier stoffen zijn verwijderd omdat ze bij nader inzien niet onder de definitie van de PFAS poly- en perfluoralkylstoffen (poly- en perfluoralkylstoffen) restrictie vallen.  

Acht stoffen zijn in januari al van de lijst verwijderd omdat ze toen aan de ZZS criteria zijn gaan voldoen (zie Nieuwe Zeer Zorgwekkende Stoffen – januari 2024 | Risico's van stoffen (rivm.nl)).

Bij deze update van de potentiële ZZS-lijst zijn er vijf stoffen geïdentificeerd die onder een stof vallen die ZZS is. Deze stoffen stonden niet op de pZZS lijst en zijn direct op de ZZS-lijst geplaatst:

 • twee vormen van PFOA
  • (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluordecaan-1-thiol
  • 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadecafluorundecaanzuur
 • twee vormen van nonylfenol
  • poly(oxy-1,2-ethaandiyl), a-(nonylfenyl)-w-hydroxy-
  • poly(oxy-1,2-ethaandiyl), α-(nonylfenyl)-ω-hydroxy-, vertakt
 • ijzer tris(2-ethylhexaanzuur)

Lees meer over potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen.