Consumenten
Kring van winkelwagens

Normen voor 

consumenten

Een voedingssupplement is een geconcentreerd voedingsmiddel om te gebruiken als aanvulling op de normale voeding. Bekend zijn voedingssupplementen met vitaminen en mineralen.

Voedingssupplementen met kruiden komen ook veel voor en worden kruidenpreparaten genoemd. Voedingssupplementen zijn op de markt in voorgedoseerde vorm. Dit kan zijn als capsules, pillen, zakjes poeder, ampullen met vloeistof of druppelflacons. Hierdoor lijken voedingssupplementen vaak op geneesmiddelen. Het zijn echter geen geneesmiddelen, maar aanvullingen op de normale voeding. Van veel voedingssupplementen wordt geclaimd dat ze de gezondheid bevorderen.

Wettelijk kader

Europese wetgeving

Voor voedingssupplementen geldt Richtlijn 2002/46/EG. In de bijlagen zijn de toegestane vitamines en mineralen opgenomen.
Verordening (EG) 1924/2006 geldt voor voedings- en gezondheidsclaims op levensmiddelen.

Nederlandse wetgeving

Alle eet- en drinkwaren vallen onder de Warenwet dus ook voedingssuplementen.

Richtlijn 2002/46/EG is in Nederland opgenomen in het Warenwetbesluit voedingssupplementen en de Warenwetregeling voedingssupplementen. Beiden gaan alleen over voedingssupplementen met vitaminen en mineralen.

Voor vitamine A, D en B6 zijn maximumgehaltes vastgelegd in de Warenwetregeling vrijstelling vitaminepreparaten.

Is er toestemming nodig?

Voedingssupplementen met vitaminen en mineralen mogen op de markt gebracht worden zonder toestemming vooraf, als ze alleen toegestane bestanddelen bevatten, die zijn opgenomen in Richtlijn 2002/46/EG Europese Gemeenschap (Europese Gemeenschap). Ze moeten ook  voldoen aan Warenwetbesluit voedingssupplementen, Warenwetregeling voedingssupplementen en Warenwetregeling vrijstelling voedingssupplementen.

Voor voedingssupplementen die niet voldoen aan de Warenwetregeling vrijstelling voedingssupplementen, maar die in een andere EU Europese unie (Europese unie) lidstaat, een staat in een douane-unie of vrijhandelszone met Nederland, rechtmatig in de handel zijn gebracht, kan ontheffing worden aangevraagd. Dat is vermeld in de artikel 13d van de Warenwet.

Veilige én effectieve hoeveelheden

De hoeveelheden vitaminen en mineralen moeten daadwerkelijk een aanvulling zijn op de normale voeding, en tegelijkertijd ook veilig zijn. Voor de toegestane vitaminen en mineralen gaan minimum- en veilig geachte maximumgehalten gelden, die de Europese Commissie nog moet vaststellen. Tot die tijd geldt nationale wetgeving.

De maximumgehalten worden vastgesteld op basis van zogenaamde Tolerable Upper Intake Levels voor vitaminen en mineralen.

Gezondheidsclaim

Een gezondheidsclaim op voedingssupplementen is toegestaan, mits de consument niet misleid wordt en er voldaan wordt aan Verordening (EG) 1924/2006. Lees meer over de claimswetgeving via de functionele voedingsmiddelen.

Instituten rond voedsel

In Europa

Het EFSA Panel on Dietetic products, Nutrition and Allergies (NDA Nutrition, Novel Foods and Food Allergens (Nutrition, Novel Foods and Food Allergens) Panel) adviseert onder meer over Tolerable Upper Intake Levels en Dietary Reference Values voor vitaminen en mineralen. Daarnaast beoordeelt dit panel gezondheidclaims. De adviezen van het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding (SCF Scientific Committee on Food (Scientific Committee on Food)) en het NDA Panel in de periode 2000 - 2005 over Tolerable Upper Intake Levels voor vitaminen en mineralen zijn gebundeld uitgegeven.

In Nederland

  • De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) onderzoekt en bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, waaronder voedingssupplementen.
  • Het Voedingscentrum informeert over veilig, gezond en bewust eten en schenkt daarbij onder meer aandacht aan vitaminen, mineralen en aan supplementen.
  • De Gezondheidsraad stelt voedingsnormen en Upper Levels op voor Nederland. Inmiddels heeft de Gezondheidsraad geadviseerd de Upper Levels van EFSA Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) over te nemen, dit is overgenomen door het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Daarnaast maakt de Gezondheidsraad richtlijnen goede voeding.