Het Acceptable Operator Exposure Level (AOELAcceptable Operator Exposure Level ) wordt afgeleid voor de professionele toepasser van gewasbeschermingsmiddelen.

AOEL waarden vindt u op andere websites.

Wat is een AOEL?

AOEL staat voor Acceptable Operator Exposure Level  of Aanvaardbaar Blootstellingsniveau Toepasser. De AOEL is ontwikkeld als instrument bij de toelatingsbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen, voor de risicobeoordeling van de professionele toepasser/werkende. Maar de AOEL wordt ook gebruikt voor de risicobeoordeling van de omstander. De AOEL is in Richtlijn 97/57/ECEuropese Commissie gedefinieerd als:

"De maximum hoeveelheid van een actieve stof waaraan een toepasser kan worden blootgesteld zonder schadelijke gezondheidseffecten."

De AOEL wordt uitgedrukt in milligrammen van de stof per kilogram lichaamsgewicht van de toepasser.

Overige informatie

De AOEL's van gewasbeschermingsmiddelen die in de EUEuropese unie zijn toegelaten, zijn te vinden in de EU Pesticiden Database. Zoek via "Search active substances" en klik op de gewenste stof om de informatie in beeld te krijgen.
Er is een concept guidance document voor het afleiden van een AOEL.