TDI Tolerable Daily Intake (Tolerable Daily Intake) staat voor Tolerable Daily Intake, Toelaatbare Dagelijkse Inname (TDI). Het is een schatting van de hoeveelheid van een stof die men dagelijks kan binnenkrijgen gedurende het leven, zonder merkbaar effect op de gezondheid.

TDI waarden vindt u op andere websites.

Voor stoffen die niet snel worden uitgescheiden en die in het lichaam kunnen accumuleren wordt soms een Tolerable Weekly Intake ( TWI Tolerable Weekly Intake (Tolerable Weekly Intake)) of een Tolerable Monthly Intake ( TMI Tolerable Monthly Intake (Tolerable Monthly Intake)) vastgesteld. De TWI en TMI houden rekening met variatie in dagelijkse consumptiepatronen van de mens.

Doel van de TDI 

De TDI wordt gebruikt als norm (gezondheidskundige grenswaarde) voor stoffen die niet bewust aan voedsel of drinkwater worden toegevoegd en er niet in horen te zitten. Dat zijn bijvoorbeeld contaminanten, natuurlijke toxinen en stoffen in het innamewater van drinkwaterzuiveringsinstallaties.
Voor deze stoffen wordt de term "tolerable" geprefereerd boven de term "acceptable" zoals bij de ADI

Wettelijk kader

De wetgeving over het vaststellen en toepassen van TDI’s in de EU Europese unie (Europese unie) en Nederland vindt u op de pagina over contaminanten.

Gezondheidskundige grenswaarden vinden

De toxicologie van contaminanten is beschreven in EFSA Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) opinies, opgesteld door het Contam Panel. Deze opinies kunt u vinden op de EFSA website of in het EFSA Journal. Hierin staan ook de door EFSA afgeleide TDI’s en ARfD’s. Deze vindt u door de engelse stofnaam in te vullen in de zoekfunctie van de EFSA website.

In de JECFA monografieën over contaminanten staan de door de WHO World Health Organization (World Health Organization) afgeleide TDI’s en ARfD Acute Referentie Dosis (Acute Referentie Dosis)’s. 

In de ITER database zijn verschillende  toxicologische grenswaarden te vinden van onder andere ATSDR Agency for Toxic Substances and Disease Registry (Agency for Toxic Substances and Disease Registry), EPA Environmental Protection Agency (Environmental Protection Agency), Health Canada en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Geen TDI beschikbaar?

De US EPA gebruikt de Reference Dose ( RfD Reference Dose (Reference Dose)) die vergelijkbaar is met de ADI Acceptable Daily Intake (Acceptable Daily Intake) en de TDI. De RfD kan in Europa toegepast worden als er voor een stof geen ADI of TDI beschikbaar is. In de IRIS website zijn alle RfD's te vinden op stofnaam of CAS-nummer.