Producten die bestemd zijn voor het spel en de ontwikkeling van kinderen tot 14 jaar worden in Europa speelgoed genoemd. Dat zijn bijvoorbeeld speelmateriaal, teken-, schrijf- en kleurmateriaal, handenarbeidmateriaal, leer- en ontwikkelingsmateriaal.

Producten die niet als speelgoed gezien worden, zoals decoratieve voorwerpen en fopspenen, zijn beschreven in bijlage 1 van de Europese Richtlijn Speelgoed 2009/48/EGEuropese Gemeenschap .

Risico's

Kinderen kunnen chemische stoffen uit plastic, stof of verf binnenkrijgen als ze op hun speelgoed sabbelen. Dat kan ook via de huid of via inademen. Stoffen uit speelgoed kunnen mogelijk effecten op de gezondheid veroorzaken. Een risicobeoordeling geeft aan of er bij normaal gebruik nadelige gezondheidseffecten kunnen optreden. Mechanische- en fysische eigenschappen van speelgoed kunnen ook een risico vormen.

Wettelijk kader

In de Richtlijn Speelgoed 2009/48/EG is vastgelegd dat speelgoed en kindverzorgingsartikelen geen gevaar mogen opleveren voor de gezondheid van het kind. Ook mogen deze artikelen geen gevaar opleveren van fysieke verwondingen door inslikken, inademen of contact via de huid en ogen. Dit betekent bijvoorbeeld dat componenten die zich vanuit het materiaal verplaatsen door zuigen of bijten geen gevaar voor de gezondheid mogen betekenen.

Deze Richtlijn Speelgoed is één op één geïmplementeerd in het Warenwetbesluit Speelgoed (2011). Alle overige Europese regelgeving voor speelgoed is geïmplementeerd in de Warenwet.
Bekijk het overzicht van specifieke wetgeving voor speelgoed.

Meer informatie en andere relevante richtsnoeren vindt u bij de Europese Commissie, DGDirectorate-General Growth (Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs).

Overige informatie

  • De Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit (NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ) houdt toezicht op de naleving van wettelijke eisen voor speelgoed.
  • Het Nederlands centrum van Normalisatie (NENNederlands centrum van Normalisatie ) geeft een overzicht van de Europese normen voor speelgoed. Bij het NEN kunnen de (technische) normen worden aangevraagd.
  • De Deense EPAEnvironmental Protection Agency heeft een aantal rapporten geschreven over chemische stoffen in speelgoed.
  • Voor het schatten van blootstelling aan stoffen in speelgoed met behulp van ConsExpoConsumer Exposure model is een factsheet beschikbaar.
  • Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in 2006 voor DG Enterprise een rapport geschreven over de risicobeoordeling van stoffen in speelgoed.