ADI staat voor Acceptable Daily Intake of Aanvaardbare Dagelijkse Inname. Dit is een schatting van de hoeveelheid van een stof die iemand dagelijks, levenslang kan innemen zonder noemenswaardig effect op de gezondheid.

ADI Acceptable Daily Intake (Acceptable Daily Intake) waarden vindt u op andere websites. 

Doel van de ADI

ADI's worden gebruikt als gezondheidskundige grenswaarden voor stoffen in levensmiddelen en drinkwater. ADI's worden samen met Maximale Residu Limieten ( MRL Maximale Residu Limiet (Maximale Residu Limiet)'s) gebruikt bij de risicobeoordeling en toelating van gewasbeschermingsmiddelen, biociden, diergeneesmiddelen, voedseladditieven en voedselcontactmaterialen.

Wettelijk kader

De wetgeving over het vaststellen en toepassen van ADI's in de EU Europese unie (Europese unie) en Nederland vindt u op de pagina's over gewasbeschermingsmiddelen, biociden, diergeneesmiddelen, voedseladditieven en voedselcontactmaterialen.

Gezondheidskundige grenswaarden vinden

De "EU Pesticiden database" bevat de lijst van actieve stoffen in gewasbeschermingsmiddelen en hun status in de EU. Door daarin te klikken op "Search active substances" en te dubbelklikken op een actieve stof vindt u de bijbehorende ADI, ARfD en AOEL.
ADI’s en ARfD Acute Referentie Dosis (Acute Referentie Dosis)’s voor gewasbeschermingsmiddelen die door WHO/JMPR World Health Organization Joint Meeting on Pesticide Residues (World Health Organization Joint Meeting on Pesticide Residues) zijn afgeleid kunnen worden gevonden in de ‘reports’ van de WHO/JMPR. Uitgebreide toxicologische informatie vindt u in de WHO/JMPR monografieën.

Voor biociden die in de EU zijn beoordeeld, vindt u op de ECHA website informatie over de toxiciteit van een als biocide gebruikte stof, inclusief de ADI (zoek op ‘active substance’ en klik op het oogje in de tabel eronder, klik vervolgens op het tabblad ‘Assessment report’).

ADI's voor voedseladditieven die door de EU ( EFSA Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid)) zijn afgeleid, vindt u op de EFSA website.
ADI's voor voedseladditieven die door WHO World Health Organization (World Health Organization) zijn afgeleid, zijn te vinden op de JECFA website.

In de ITER database zijn verschillende toxicologische grenswaarden te vinden van onder andere ATSDR Agency for Toxic Substances and Disease Registry (Agency for Toxic Substances and Disease Registry), EPA Environmental Protection Agency (Environmental Protection Agency), Health Canada en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Geen ADI beschikbaar?

De US EPA gebruikt de Reference Dose ( RfD Reference Dose (Reference Dose)) die vergelijkbaar is met de ADI en de TDI Tolerable Daily Intake (Tolerable Daily Intake). De RfD kan in Europa toegepast worden als er voor een stof geen ADI of TDI beschikbaar is. Op de IRIS website zijn alle RfD's te vinden op stofnaam of CAS-nummer.

Meer informatie

Van de ECHA Over de afleiding ADI en ARfD