Consumenten
Kring van winkelwagens

Normen voor 

consumenten

Kruidenpreparaten zijn eet- en drinkwaren die plantensubstanties of extracten daarvan bevatten. Van kruidenpreparaten wordt vaak geclaimd dat ze een gezondheidsbevorderende werking hebben.

Voorbeelden hiervan zijn voedingssupplementen met kruiden, kruidenthee of frisdranken met kruidenextracten.

Wettelijk kader

Europese wetgeving

Er bestaat geen specifieke Europese wet- en regelgeving voor kruidenpreparaten.
Voor de toevoeging van stoffen aan voedingsmiddelen geldt Verordening (EG) 1925/2006. In Bijlage III daarvan worden op dit moment een aantal vermeld die niet mogen worden toegevoegd. Deze bijlage kan worden uitgebreid.

Nederlandse wetgeving

In Nederland vallen alle eet- en drinkwaren onder de Warenwet. Voor kruidenpreparaten geldt daarnaast het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten (Wijziging Warenwetbesluit Kruidenpreparaten 2020):

  • Kruidenpreparaten mogen zonder toestemming vooraf op de markt gebracht worden
  • Kruidenpreparaten mogen geen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de volksgezondheid
  • In dit besluit wordt het gebruik van sommige kruiden en stoffen expliciet verboden

Relatie met andere wetgeving

Kruidenpreparaten die ook voedingssupplementen zijn, moeten ook aan de wetgeving over voedingssupplementen voldoen. Kruidenpreparaten die ook nieuwe voedingsmiddelen zijn, moeten ook aan de wetgeving over nieuwe voedingsmiddelen voldoen.
Cosmetische producten en geneesmiddelen op basis van kruiden vallen niet onder het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten. Ook specerijen en kruiden zoals bedoeld in het Warenwetbesluit Specerijen en Kruiden vallen daar niet onder.

Gezondheidsclaim

Het voeren van een gezondheidsclaim op kruidenpreparaten is toegestaan mits:

  • de consument daarbij niet wordt misleid
  • de claim met objectieve gegevens kan worden onderbouwd
  • er voldaan wordt aan de voorwaarden van Verordening (EG) 1924/2006 over voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen

Instituten rond voedsel

In Europa

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid)) heeft diverse documenten gepubliceerd die zijn te gebruiken bij de veiligheidsbeoordeling van kruidenpreparaten.
Het EFSA Panel on dietetic products, nutrition and allergies (NDA Nutrition, Novel Foods and Food Allergens (Nutrition, Novel Foods and Food Allergens) Panel) beoordeelt de gezondheidsclaims van kruidenpreparaten. Ook beoordeelt het NDA Panel de veiligheid van kruiden(preparaten) die zijn aangemeld voor plaatsing op bijlage III van Verordening (EG Europese Gemeenschap (Europese Gemeenschap)) 1925/2006.

In Nederland

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) onderzoekt en bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten. De NVWA:

  • ziet onder andere toe op naleving van het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten
  • controleert kruidenpreparaten op aanwezigheid van verboden stoffen
  • controleert productie, samenstelling en etikettering van kruidenpreparaten

Het Voedingscentrum informeert over veilig, gezond en bewust eten en schenkt daarbij aandacht aan kruidenpreparaten.