Een voedingssupplement is een geconcentreerd voedingsmiddel om te gebruiken als aanvulling op de normale voeding. Bekend zijn voedingssupplementen met vitaminen en mineralen.

Voedingssupplementen met kruiden komen ook veel voor en worden kruidenpreparaten genoemd. Voedingssupplementen zijn op de markt in voorgedoseerde vorm. Dit kan zijn als capsules, pillen, zakjes poeder, ampullen met vloeistof of druppelflacons. Hierdoor lijken voedingssupplementen vaak op geneesmiddelen. Het zijn echter geen geneesmiddelen, maar aanvullingen op de normale voeding. Van veel voedingssupplementen wordt geclaimd dat ze de gezondheid bevorderen.

Wettelijk kader

Europese wetgeving

Voor voedingssupplementen geldt Richtlijn 2002/46/EGEuropese Gemeenschap . In de bijlagen zijn de toegestane vitamines en mineralen opgenomen.
Verordening (EG) 1924/2006 geldt voor voedings- en gezondheidsclaims op levensmiddelen.

Nederlandse wetgeving

Alle eet- en drinkwaren vallen onder de Warenwet.
Richtlijn 2002/46/EG is in Nederland opgenomen in het Warenwetbesluit voedingssupplementen en de Warenwetregeling voedingssupplementen. Beiden gaan alleen over voedingssupplementen met vitaminen en mineralen.
Voor vitamine A en D en foliumzuur geldt de Warenwetregeling vrijstelling vitaminepreparaten.

Toestemming nodig?

Voedingssupplementen met vitaminen en mineralen mogen op de markt gebracht worden zonder toestemming vooraf, mits ze alleen toegestane bestanddelen bevatten opgenomen in Richtlijn 2002/46/EG.

Veilige én effectieve hoeveelheden

De hoeveelheden vitaminen en mineralen moeten daadwerkelijk een aanvulling zijn op de normale voeding, en tegelijkertijd ook veilig zijn. Voor de toegestane vitaminen en mineralen gaan minimum- en veilig geachte maximumgehalten gelden, die de Europese Commissie nog moet vaststellen. Tot die tijd geldt nationale wetgeving.

De maximumgehalten worden vastgesteld op basis van zogenaamde Tolerable Upper Intake Levels voor vitaminen en mineralen.

Gezondheidsclaim

Een gezondheidsclaim op voedingssupplementen is toegestaan, mits de consument niet misleid wordt en er voldaan wordt aan Verordening (EG) Nr. 1924/2006. Lees meer over de claimswetgeving via de functionele voedingsmiddelen.

Instituten rond voedsel

In Europa

Het EFSAEuropese Autoriteit voor Voedselveiligheid Panel on Dietetic products, Nutrition and Allergies (NDA PanelPanel on Dietetic products, Nutrition and Allergies ) adviseert onder meer over Tolerable Upper Intake Levels en Dietary Reference Values voor vitaminen en mineralen. Darnaast beoordeelt dit panel gezondheidclaims. De door het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding (SCFWetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding en het NDA Panel) in de periode 2000 - 2005 uitgegeven adviezen over Tolerable Upper Intake Levels voor vitaminen en mineralen zijn gebundeld uitgegeven.

In Nederland

De NVWANederlandse Voedsel en Waren Autoriteit onderzoekt en bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, waaronder voedingssupplementen.
Het Voedingscentrum informeert over veilig, gezond en bewust eten en schenkt daarbij onder meer aandacht aan vitaminen, mineralen en aan supplementen.