De Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen ) Similarity Tool vergelijkt de chemische structuur van stoffen met de structuur van ZZS. Het gaat om stoffen waarover weinig bekend is over mogelijk zorgwekkende eigenschappen. Een gelijkenis in structuur kan wijzen op vergelijkbare eigenschappen. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gebruikt dit instrument bij het opstellen van stofadviezen.

Dit instrument is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar structuur gelijkenissen. Lees meer in de handleiding ZZS Similarity Tool.
We stellen opmerkingen en aanvullingen vanuit uw praktijk zeer op prijs. U kunt deze inzenden naar de helpdesk van deze website.

Proclaimer

De ZZS Similarity Tool voorspelt of een stof structureel vergelijkbaar is met een ZZS. De wetenschappelijke onderbouwing staat in Wassenaar et al. (2019).  Details over de toepassing van de methodologie zijn te vinden in de handleiding.
De resultaten geven een voorspelling van mogelijke ZZS-eigenschappen. Geen structurele gelijkenis met een ZZS betekent niet per definitie dat er geen ZZS-zorg is. Omgekeerd betekent gelijkenis met een ZZS niet per definitie dat een stof ZZS is. Het is een trigger om verder naar deze stof te kijken.  Nieuwe kennis of inzichten kunnen leiden tot wijzigingen en updates van de tool. Aanpassingen naar een nieuwe versie worden op deze website gepubliceerd.