Overzicht veel voorkomende normen

Hieronder vindt u een overzicht van veel voorkomende normen ter bescherming van mens en milieu.

Milieunormen

NORM

TOELICHTING/ BLOOTSTELLING

WAAR TE VINDEN

MTR - Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Water, zwevend stof, sediment, lucht

Zoek stoffen

JG-MKN - Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

Water

Zoek stoffen

MAC-MKN - Maximaal aanvaardbare concentratie milieukwaliteitsnorm

Water

Zoek stoffen

VR - Verwaarloosbaar risiconiveau

Water, sediment, grond, grondwater, lucht

Zoek stoffen

MKN-biota - milieukwaliteitsnorm in organismen

Gehalte in prooidieren

Zoek stoffen

Kwaliteitseis oppervlaktewater, gebruikt voor drinkwater

Oppervlaktewater bij waterinnamepunten voor de bereiding van drinkwater

Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009

Interventiewaarde

Grond, grondwater

Zoek stoffen

Indicatieve waarde van ernstige verontreiniging

Grond, grondwater

Zoek stoffen

Achtergrondwaarde en Maximale waarde voor bagger en grond

Hergebruik baggerspecie en grond

Zoek stoffen

Grenswaarde

Lucht

Zoek stoffen

Richtwaarde

Lucht

Zoek stoffen

Alarmdrempel

Lucht

Zoek stoffen

Informatiedrempel

Lucht

Zoek stoffen

Normen voor consumenten

NORM

TOELICHTING/ BLOOTSTELLING

WAAR TE VINDEN

ADI – Acceptable Daily Intake

Gezondheidskundige grenswaarde, bij levenslange inname

Via ADI pagina

AEL – Acceptable Exposure Level

Gezondheidskundige grenswaarde; blootstelling aan biociden, algemene bevolking en professionele toepassers

Via AEL pagina

ARfD - Acute Reference Dose

Gezondheidskundige grenswaarde, bij 24 uur inname

Via ARfD pagina

TDI – Tolerable Daily Intake

Gezondheidskundige grenswaarde, bij levenslange inname

Via TDI pagina

MRL – Maximum Residue Limit

Productnorm voor levensmiddelen

Via MRL pagina

Drinkwaternorm

Maximaal toegestane hoeveelheid in drinkwater

Drinkwaterbesluit

Normen voor werknemers

NORM

TOELICHTING/ BLOOTSTELLING

WAAR TE VINDEN

Grenswaarde

Lucht, kortdurende en langdurige blootstelling van werknemers

Zoek stoffen

AOEL – Acceptable Operator Exposure Level

Blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen tijdens professionele toepassing

Via AOEL pagina

Normen bij rampen en incidenten

NORM

TOELICHTING/ BLOOTSTELLING

WAAR TE VINDEN

Interventiewaarde

Buitenlucht, kortdurende blootstelling

Zoek stoffen

AEGL - Acute Exposure Guideline Level

Buitenlucht, kortdurende blootstelling

Via AEGL pagina

ERPG - Emergency Response Planning Guidelines

Buitenlucht, kortdurende blootstelling

Via ERPG pagina

Probitrelatie

Buitenlucht, kortdurende blootstelling

Statusoverzicht Probitrelaties