Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu organiseerde op 9 maart 2017 voor de 3de keer een nationale workshop voor PBT Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch -beoordelaars, beleidsmakers van de ministeries, beleidsadviseurs van andere instituten en anderen die met PBT-beoordelingen van doen hebben.

Doel van de workshop

Het doel van de workshop was het overbrengen van belang en de positie van de PBT-beoordeling, kennisoverdracht bij het uitvoeren van PBT-beoordelingen, verbinden van en kennismaking met PBT-gerelateerde kaders, en het bediscussiëren van verschillen tussen de kaders en de gevolgen daarvan.

Vervolg

Het RIVM zal in 2019 een nieuwe PBT-workshop organiseren, wij zullen u daar tezijnertijd over informeren.

Workshops 2011 en 2015

In de PBT workshops van 2011 en 2015 zijn de verschillende kaders en de PBT-criteria toegelicht. U kunt de programma's en verslagen van deze workshops inzien.