Waarden van de Emergency Response Planning Guidelines worden in de Verenigde Staten afgeleid voor industriële chemische stoffen. Rampenbestrijders gebruiken deze waarden bij chemische rampen en incidenten.

ERPGEmergency Response Planning Guidelines waarden vindt u via de website van de American Industrial Hygiëne Association (AHIA American Industrial Hygiene Association ).

Doel van de ERPG

ERPG waarden zijn bedoeld om te gebruiken bij calamiteiten met stoffen om op een zeer snelle manier te kunnen inschatten of een kortdurende blootstelling aan stoffen een gezondheidsrisico oplevert en of specifieke interventies noodzakelijk zijn. De ERPG richtwaarden zijn vastgesteld voor éénmalige, kortdurende blootstelling aan stoffen via de lucht. De ERPG systematiek is grotendeels vergelijkbaar met de AEGL systematiek. ERPG waarden zijn alleen afgeleid voor een blootstellingsduur van 1 uur.

ERPG waarden worden afgeleid door het ERPG comité dat bestaat uit zo'n 10 experts die deelnemen op persoonlijke titel. Het ERPG programma wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de American Industrial Hygiene Association (AHIA).