TDITolerable Daily Intake staat voor Tolerable Daily Intake, Tolereerbare Dagelijkse Inname (TDI). Het is een schatting van de hoeveelheid van een stof die men dagelijks kan binnenkrijgen gedurende het leven, zonder merkbaar effect op de gezondheid.

TDI waarden vindt u op andere websites.

Voor stoffen die niet snel worden uitgescheiden en die in het lichaam kunnen accumuleren wordt soms een Tolerable Weekly Intake (TWITolerable Weekly Intake ) of een Tolerable Monthly Intake (TMITolerable Monthly Intake ) vastgesteld. De TWI en TMI houden rekening met variatie in dagelijkse consumptiepatronen van de mens.

Doel van de TDI 

De TDI wordt gebruikt als norm (gezondheidskundige grenswaarde) voor stoffen die niet bewust aan voedsel of drinkwater worden toegevoegd en er dus niet in horen te zitten. Dat zijn bijvoorbeeld contaminanten, natuurlijke toxinen en stoffen in het innamewater van drinkwaterzuiveringsinstallaties.
Voor deze stoffen wordt de term "tolerable" geprefereerd boven de term "acceptable" zoals bij de ADI

Wettelijk kader

De wetgeving over het vaststellen en toepassen van TDI’s in de EUEuropese unie en Nederland vindt u op de pagina over contaminanten.

Gezondheidskundige grenswaarden vinden

De toxicologie van contaminanten is beschreven in EFSAEuropese Autoriteit voor Voedselveiligheid opinies, opgesteld door het ContamPanel on Contaminants in the Food Chain Panel. Deze opinies kunt u vinden op de EFSA website of in het EFSA Journal. Hierin staan ook de door EFSA afgeleide TDI’s en ARfD’s. Deze vindt u door de engelse stofnaam in te vullen in de zoekfunctie van de EFSA website.

In de JECFAJoint Expert Committee on Food Additives of the Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Health Organization monografieën over contaminanten staan de door de WHOWorld Health Organization afgeleide TDI’s en ARfDAcute Referentie Dosis ’s. Hiervoor dient de Engelse stofnaam of het CAS-nummer te worden ingevuld in de zoekfunctie op de JECFA website.

In de ITERInternational Toxicity Estimates for Risk Assessment database zijn verschillende  toxicologische grenswaarden te vinden van onder andere ATSDRAgency for Toxic Substances and Disease Registry , EPAEnvironmental Protection Agency , Health Canada en RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Geen TDI beschikbaar?

De US EPAUnited States Environmental Protection Agency gebruikt de Reference Dose (RfDReference Dose ) die vergelijkbaar is met de ADIAcceptable Daily Intake en de TDI. De RfD kan in Europa toegepast worden als er voor een stof geen ADI of TDI beschikbaar is. In de IRISIntegrated Risk Information System website zijn alle RfD's te vinden op stofnaam of CAS-nummer.